Η εταιρεία M. Michael Metals L.T.D είναι Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αριθμός εγγραφής ΗΕ 115369 και αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α 10115369 P) και ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε δραστηριοποιείται στο τομέα των μεταλλικών κατασκευών, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, η εταιρεία είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ποιότητας ΙSO.Κατασκευάζει και τοποθετεί πάσης φύσεως μεταλλικές κατασκευές όπως βιομηχανικά κτίρια, υπόστεγα, μεταλλικούς σκελετούς, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οροφές για διάφορες εφαρμογές.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ολοκαίνουργιο ιδιόκτητο εργοστάσιο εμβαδού 6500m2 και βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβαρας στην Πάφο. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα πανέτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου.

Η εταιρεία στηρίζεται σε αρχές που συνάδουν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι:

  • Επαγγελματική εξυπηρέτηση
  • Τεχνική εμπειρία
  • Έγκαιρη και συνεπής παράδοση
  • Ασφάλεια και υγεία
  • Πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες και οδηγίες των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Τα έργα που κατασκευάζονται και παραδίδονται συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση των πιο πάνω αρχών η εταιρεία κατέχει το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 από το 2000 BSI.

Το εργοστάσιο είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα γραμμής παράγωγης:

  • CNC Plasma cutting
  • CNC Drilling line
  • CNC Cutting line

Η ικανότητα και η εμπειρία των μηχανικών και τεχνικών παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής όσο δύσκολη και περίπλοκη και αν είναι, ανταποκρινόμενη πάντα στις διεθνές προδιαγραφές. Τα εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού της εταιρείας τόσο στο σχεδιαστικό μέρος (STRUCAD) όσο και στο στατικό (ScadaPro) δεν αφήνουν περιθώρια λάθους.

Τα συνεργεία εγκατάστασης είναι στελεχωμένα από έμπειρους δεινούς επαγγελματίες και ο εξοπλισμός για την τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών είναι τελευταίας τεχνολογίας(Γερανοί, τηλεσκοπικά, Fort-Lift κ.α.).

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει διάφορα έργα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα τα οποία γίνονται συνεχής αιτία για την επιλογή της για διάφορες συνεργασίες.

Share to