Η εταιρεία Parmakkis and Son Development Ltd ιδρύθηκε το 2004 και ξεκίνησε την πορεία της ως εργοληπτική εταιρεία με αρχικές δραστηριότητες την ανάληψη και εκτέλεση μικρών οικοδομικών εργών.

Με την άριστη ποιότητα των συμβατικών κατασκευών της την άψογη συνεργασία ,εταξύ των συνεργατών της και με την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς την εταιρεία οι πελάτες της, η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί σαν μια από τις αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο της.

Παράλληλα με την ανάληψη και εκτέλεση των συμβατικών κατασκευών η εταιρεία δραστηριοποίηθηκε και στον οικολογικό χώρο ο οποίος έχει ως γνώμονα την οικονομία στην ενέργεια και την άριστη ποιότητα.

Share to