Η εταιρεία Ροδής Παπαπέτρου & Υιός Λτδ, πωλήτες υγραερίου και τεχνικοί συσκευών υγραερίου, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1970. Η εργασία τους από το 1985 στην εταιρεία Χατζηκυριάκος & Υιός Λτδ και οι επισκέψεις τους, σαν τεχνικοί και διανομείς υγραερίου, σε διάφορα εργοστάσια σε Ιταλία και Αγγλία (Λονδίνο), τους έδωσαν τις κατάλληλες γνώσεις και πείρα για να αρχίσουν τη δική τους εταιρεία.

Από το 1970 μέχρι και το 1974 είχαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες εποχές και καταστάσεις ως νέα εταιρεία, λόγω του ανταγωνισμού που υπήρχε και τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.
Το 1975 ξεκίνησαν την επαναδραστηριοποίηση και την προέκταση τους σε παγκύπρια κλίμακα τη διανομή υγραερίου. Η εταιρεία αποφάσισε να αντιπροσωπεύσει την αντίστοιχη εταιρεία CENTRAGAZ, η οποία από το 1985 είναι ιδιοκτησία της Petrolinas Holdings. Επίσης έχει καταφέρει να κερδίσει τίτλο σαν γενικός αντιπρόσωπος Κύπρου ενός Παγκόσμιου φήμης εργοστασίου στη Γερμανία με την επωνυμία BOSCH, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τις συσκευές υγραερίου, θέρμανσης και ζεστού νερού.

Στα 39 χρόνια εδραίωσης της η εταιρεία Ροδής Παπαπέτρου & Υιός Λτδ διακρίνεται από την σειρά και την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει.

Share to