Η S Glass LTD ιδρύθηκε το 2009 και εξειδικεύεται στον τομέα του γυαλιού ασφαλείας. Η παραγωγή της εταιρείας καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, θέτοντας παράλληλα ένα οριστικό τέλος στην πολυδάπανη, αλλά και ιδιαιτέρως χρονοβόρα εισαγωγή γυαλιών ασφαλείας από το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής της, η S Glass LTD προχώρησε στην εισαγωγή και λειτουργία νέων μηχανημάτων, τα οποία της επιτρέπουν την παραγωγή διπλών μονωτικών υαλοπινάκων (double insulating glass), διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων με υψηλές αποδόσεις U value (double heat-insulating glass), υαλοπετασμάτων (δομικών και ημιδομικών), πολυστρωματικών υαλοπινάκων (laminated glass) και πολυστρωματικών υαλοπινάκων ασφαλείας (tempered laminated glass).

Έχοντας δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, η S Glass LTD προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα επιλογών στον τομέα της μεταποίησης γυαλιού.

Share to